Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Wagenaar, J., L. Janmaat, M.W.P. Bestman, F. Leenstra, M. van Krimpen, C. Verwer, M. Groot, T. van Asseldonk, R. Paardekooper. 2012. Biologisch Ondernemen Legpluimvee. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 28 p.

Aantal pagina's: 28

Soort document: Brochure

Download full text pdf, 4,2 MB; opent in nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Ir. Monique W.P. Bestman ;
Ing. Leen Janmaat;
Dr. Ir. Cynthia Verwer;
Ir. Jan-Paul Wagenaar


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Biologisch Ondernemen Legpluimvee

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Eenmalige uitgave met diverse thema's uit de nederlandse biologische legpluimveehouderij, met bedrijfsvoorbeelden. Onderwerpen:
- Werken aan toekomst van hen en bedrijf
- Een goed imago én rendement
- Goede huisvesting
- Mobiele huisvesting
- Op zoek naar de ideale hen
- De ideale uitloop
- Eiwitrijk voer uit eigen regio... kan dat?
- Samenwerken aan gezonde koppels in het bedrijfsnetwerk
- Kruiden als medicijn
- Mest als grondstof
- Biologische Pluimveehouders Vereniging: "kijkt over grenzen heen"
- Bionext: verbindende schakel
- Skal: bio-controle
 


Trefwoorden in Nederlands: biologische legpluimveehouderij, omschakelen, huisvesting, opfok, fokkerij, leghennen, uitloop, dierenwelzijn, regionaal, samenwerking, bedrijfsnetwerk , fytotherapie, ketenorganisatie, certificering
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Alleen bibliografische informatie

Title in English: Organic business: poultry

Abstract / summary in English:

Once-only issue discussing several subjects in the dutch organic laying poultry sector, including examples from existing farms. Contents:
- Improving the future of both laying hen and farm
- A positive image and a positive profitability
- Adequate housing for hens
- Mobile housing for hens
- Search for the ideal laying hen
- The ideal free range area
- Regional protein rich feed.. is that possible?
- Developing a healthy flock with the farmers' network
- Phytotherapy
- Menure as resource
- Organic poultry association: "cross borders"
- Organic umbrella organisation Bionext: the connection
- Skal: organic inspection and certification
 


Keywords in English: organic laying poultry, conversion, housing, breeding, laying hens, free range area, animal welfare, regional, cooperation, farmers' network, phytotherapy, umbrella organisation, certification
Biologisch Ondernemen Legpluimvee