Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Bokhorst, J.G., J.G.C. Deru, N.J.M. van Eekeren, J. Visscher, H. Schilder, W. Dijkman, E. de Lijster, J. de Wit. 2011. Nieuwsbrief Bodemacademie #10. Louis Bolk Instituut; CLM, Driebergen; Culemborg.

Aantal pagina's: 6

Soort document: Nieuwsbrief

Download full text pdf, 5,5 MB; opent in nieuw venster

Onderdeel van: Bodemacademie

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Ir. Jan G. Bokhorst ;
Ir. Joachim G.C. Deru;
Dr. Ir. Nick J.M. van Eekeren


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Nieuwsbrief Bodemacademie #10

Abstract / samenvatting in Nederlands:

De Bodemacademie is het centrale informatiepunt voor kennis, advies en training op het gebied van duurzaam bodembeheer in de land- en tuinbouw.
Inhoud van deze nieuwsbrief:
- Grote verschillen in beworteling grasrassen.
- Klimaatadaptatie door goed ondernemerschap
- Slecht bodembeheer veroorzaakt verkeersslachtoffers
- Bodemkundige wordt “Teacher of the Year”
- GLB 2013 en niet-kerende grondbewerking?
- Een hoge nutriëntenbenutting is een win-win voor waterschap en boeren

 


Trefwoorden in Nederlands: bodem, bodembeheer, duurzaam, duurzaamheid, kenniscentrum, bodemacademie
Nieuwsbrief Bodemacademie #10