Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Rietberg, P.I., C. ter Berg. 2012. BioKennisbericht Groene maaimeststoffen. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 8 p.

Aantal pagina's: 8

Soort document: Brochure (klein)

Download full text pdf, 9 MB; opent in nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Coen ter Berg


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: BioKennisbericht Groene maaimeststoffen

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Zowel grasklaver en luzerne is uitstekend veevoer, dat staat buiten kijf. Toch kiezen akkerbouwers en tuinders er soms voor grasklaver en luzerne niet af te voeren, maar op het eigen bedrijf te gebruiken als maaimeststof. Anders dan bij een groenbemester wordt het gewas niet ingewerkt op het perceel waar het is gegroeid. In plaats daarvan wordt het gewas gemaaid, gehakseld, en als plantaardige meststof (maaimeststof) op een ander perceel gebruikt. Wat zijn maaimeststoffen en waarom worden ze gebruikt? Hoe kunnen maaimeststoffen worden ingezet, en waar moet u op letten bij het gebruik? Dat staat in deze folder. Bovendien worden praktijkervaringen met maaimeststoffen beschreven.


Trefwoorden in Nederlands: maaimeststoffen, groenbemester, luzerne, klaver, praktijk, bedrijfsnetwerk, kringlopen sluiten
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Alleen bibliografische informatie

Title in English: Cut & carry fertilizers

Abstract / summary in English:

Both alphalpha and grass-clover are excellent cattle feed. However, sometimes arable farmers choose to use alphalpha and grass-clover as a cut & carry fertilizer in stead of taking it away from their farm. Unlike green manure, the crop is not incorporated at the place it is grown: instead it is mowed, chopped, and used as plant based fertilizer on another spot. In this leaflet, these cut & carry fertilizers and their usages are explained, as well as points of attention. Also on-farm experiences are described.


Keywords in English: Cut & carry fertilizers, geen manure, alphalpha, clover, on-farm, farmers' network, closing cycles
BioKennisbericht Groene maaimeststoffen