Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Zanen, M. 2012. Nieuwsbrief Beter boeren met biodiversiteit in Drenthe # 2. Louis Bolk Instituut, Driebergen.

Aantal pagina's: 4

Soort document: Nieuwsbrief

Download full text pdf, 2,6 MB; opent in nieuw venster

Onderdeel van: Bodem en biodiversiteit


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Nieuwsbrief Beter boeren met biodiversiteit in Drenthe # 2

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Project BBB Drenthe in het kort: 20 akkerbouwers in Drenthe zijn aan de slag met bodemkwaliteit en biodiversiteit. Door het nemen van gerichte maatregelen verbetert hun bodembeheer en wordt tegelijkertijd een bijdrage geleverd aan maatschappelijke (milieu)doelstellingen. Uitwisseling van kennis en ervaring en zelf aan de slag gaan spelen hierbij een belangrijke rol.
In deze nieuwsbrief oa.:
- Bundeling van kennis organische stof
- Stichting Veldleeuwerik / duurzaamheid in de akkerbouwketen
- Ondergrondse en bovengrondse biodiversiteit
- Lupine in the Veenkoloniën
 


Trefwoorden in Nederlands: Bodem, biodiversiteit, akkerbouw, drenthe, bodemkwaliteit, bodemleven, agrobiodiversiteit
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Alleen bibliografische informatie

Title in English: Newsletter #2 Improved farming in the province of Drenthe, thanks to biodiversity

Abstract / summary in English:

This project in short: 20 farmers in the Dutch province of Drenthe started working on soil quality and biodiversity. With targeted measures, their soil quality improves while contributing to social (environmental) targets. Exchange of knowledge and experience and an hands-on approach are important.
This issue contains:
- Gathering knowledge abour organic matter
- Biodiversity in and above the soil
- Sustainability in arable farming and processing industry
- Lupine
 


Keywords in English: soil quality, soil life, biodiversity, agro-biodiversity, arable farming, Drenthe, soil
Nieuwsbrief Beter boeren met biodiversiteit in Drenthe # 2