Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Zanen, M., P. Belder, M.M. Bos, C. ter Berg. 2012. BodemBreed Interreg: "Veldmetingen bij niet-kerende grondbewerking en ploegen: het effect op bodemleven en bodemfuncties.". Louis Bolk Instituut, Driebergen. 65 p.

Aantal pagina's: 65

Soort document: Rapport

Download full text pdf, 4,7 MB; opent in nieuw venster

Zie ook de voorbereidende deskstudie

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Coen ter Berg ;
Ir. Marleen Zanen


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: BodemBreed Interreg: "Veldmetingen bij niet-kerende grondbewerking en ploegen: het effect op bodemleven en bodemfuncties."

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Doel van dit deelonderzoek is toetsing van een geselecteerde indicatorenset voor het meten van functionele agrobiodiversiteit in het veld. Deze toetsing vindt plaats op sites in het projectgebied van Interreg BodemBreed, waarvan de historie van bodembeheersmaatregelen bekend is en er reeds langere tijd wordt gewerkt met niet-kerende grondbewerking (NKG) versus klassieke grondbewerking (meestal ploegen). Doel van de veldmetingen is om de wisselwerking tussen functionele agrobiodiversiteit (FAB) en bodembewerking te onderzoeken en tevens inzicht te krijgen in de hanteerbaarheid en praktische relevantie van de geselecteerde indicatorenset.


Trefwoorden in Nederlands: Grondbewerking, niet-kerende grondbewerking, bodemleven, agrobiodiversiteit
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Alleen bibliografische informatie

Title in English: Soil wide Interreg: "field measurements in case of ploughing and non-inverting tillage: influence on soil life and soil functions"

Abstract / summary in English:

This research validates a selected set of indicators intended to measure functional agro-biodiversity on the spot. This validation is located on plots of the 'Bodembreed' (soil-wide) framework. The management history of these plots is known, and these plots are cultivated for a longer period with non-inversion tillage or conventional tillage (mostly ploughing). The measurements allow reserach to the interaction of functional agrobiodiversity and soil tillage; the measurements also indicate the manageability and real life relevance of the selected set of indicators.


Keywords in English: soil tillage, non-inversion tillage, soil life, soil biodiversity, agro biodiversity
BodemBreed Interreg: "Veldmetingen bij niet-kerende grondbewerking en ploegen: het effect op bodemleven en bodemfuncties."