Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Koopmans, C.J., K.B. Zwart. 2001. Van rekenregel naar computermodel. Ekoland. 21(4):22-23.

Aantal pagina's: 2

Soort document: Artikel uit vaktijdschrift

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Dr. ir. Chris J. Koopmans


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Van rekenregel naar computermodel

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Een vergelijking van standaard rekenregels en simulatiemodellen als NDICEA wat betreft de mogelijkheden en beperkingen om de stikstofbeschikbaarheid (uit mest, groenbemesters en gewasresten) af te stemmen op de gewasbehoefte