Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Bestman, M.W.P., D.W. van Liere. 2011. Vrije uitloopkippen vaak ten prooi aan roofvogels. De Aanjager. april 2011, p. 5.

Aantal pagina's: 1

Soort document: Artikel uit vaktijdschrift

Download full text pdf, 350 kB; opent in nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Ir. Monique W.P. Bestman


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Vrije uitloopkippen vaak ten prooi aan roofvogels

Abstract / samenvatting in Nederlands:

In Nederland zijn enkele honderden professionele pluimveebedrijven met een uitloop. De laatste jaren hebben deze bedrijven steeds meer aandacht voor het aantrekkelijk inrichten van de uitlopen voor hun kippen. Die gaan daardoor steeds beter naar buiten. Dit heeft echter een keerzijde: 41 procent van de pluimveebedrijven met een uitloop heeft uitval door vossen (13 procent), roofvogels (15 procent) of beide (13 procent). Het Louis Bolk Instituut doet onderzoek naar beschermingsmogelijkheden.


Trefwoorden in Nederlands: uitloop, kippen, roofvogels
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Alleen bibliografische informatie

Title in English: Free-range chicken often victim of birds of prey

Abstract / summary in English:

In the Netherlands, several hundreds of commercial poultry farms have outdoor ranges. In recent years these farms have improved their ranges to make them more attractive for their chicken. As a result, the chickens spend more and more time outside. However, this has a downside: 41% of poultry farms with outdoor ranges lose chicken to foxes (13% of farms), birds of prey (15%) or both (13%). The Louis Bolk Institute is exploring ways to better protect free-range chicken in outdoor ranges.


Keywords in English: Outdoor range, chicken, birds of prey
Vrije uitloopkippen vaak ten prooi aan roofvogels