Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Bodemacademie. 2013. Nieuwsbrief Bodemacademie #17. Louis Bolk Instituut; CLM, Driebergen; Culemborg.


Soort document: Nieuwsbrief

Onderdeel van: Bodemacademie

Gerelateerde webpagina of webdocument: us4.campaign-archive1.com/?u=d653c8de397cf43b165988220&id=9fe8ede940&e=2801090273


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Nieuwsbrief Bodemacademie #17

Abstract / samenvatting in Nederlands:

De Bodemacademie is het centrale informatiepunt voor kennis, advies en training op het gebied van duurzaam bodembeheer in de land- en tuinbouw.
Inhoud van deze nieuwsbrief:
- Nieuw boek over bodems in Nederland
- Uitkomst van Innovaties in het Kwadraat
- Nieuwe tool voor slim en effectief inzetten biodiversiteit
- Ondernemende start 2013 van Initiatief Bewust Bodemgebruik
- Ploegen versus strokenteelt bij maïs: duidelijke verschillen in de bodem op demolocatie Friesland, zeeklei.
- Schone Maas ook goed voor de landbouwbodem
- Gereduceerde grondbewerking verlaagt de afbraaksnelheid van bodemorganischestof
 


Trefwoorden in Nederlands: bodem, bodembeheer, duurzaam, duurzaamheid, kenniscentrum, bodemacademie
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Alleen bibliografische informatie

Title in English: Newsletter Soil Academy #17

Abstract / summary in English:

The Soil Academy is the central node for knowledge, advise and training in the field of sustainable soil management in agriculture and horticulture.


Nieuwsbrief Bodemacademie #17