Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Wilbois, K.-., B. Baker, M. Raaijmakers, E.T. Lammerts van Bueren. 2012. Values and principles in organic farming and consequences for breeding approaches and techniques. p. 125-138. In E.T. Lammerts van Bueren, J.R. Myers. (ed.) Organic Crop Breeding. Wiley-Blackwell, Hoboken, NJ, USA.

Aantal pagina's: 13

ISBN/ISSN: 978-0-470-95858-2

Soort document: Hoofdstuk uit boek

Gerelateerde webpagina of webdocument: eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0470958588.html

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Prof. dr. ir. Edith T. Lammerts van Bueren


Taal van het document: Engels

Title in English: Values and principles in organic farming and consequences for breeding approaches and techniques

Abstract / summary in English:

This chapter describes why genetic engineering and other technologies are considered incompatible with organic principles. In this context, the future perspectives for the organic sector with respect to the development of breeding will be discussed.


 

Tweede taal van het document: Nederlands
Status Nederlands: Alleen bibliografische informatie

Titel in Nederlands: Normen en principes in de biologische landbouw, en de consequenties daarvan voor veredelingsaanpak en -techniek

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Dit hoofdstuk beschrijft waarom genetische modificatie en andere technieken niet passen bij de biologische principes. Tegen dit licht zullen de perspectieven voor de biologische sector voor de ontwikkeling van biologische veredeling besproken worden.