Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Bos, M.M., D. Dirks. 2012. Nieuwsbrief Bloeiend Bedrijf #3. Louis Bolk Instituut, Driebergen.

Aantal pagina's: 4

Soort document: Nieuwsbrief

Download full text pdf, 2,9 MB; opent in nieuw venster

Onderdeel van: Bloeiend Bedrijf


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Nieuwsbrief Bloeiend Bedrijf #3

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Bloeiend Bedrijf is een samenwerkingsverband van bedrijven in de akkerbouw en veehouderij die aan de slag gaan met akkerranden voor nuttige biodiversiteit. Inhoud:
- Nuttige natuur herkennen en vertalen naar kansen voor je bedrijf
- Zaadmengsels 2012
- Veldbijeenkomsten 2012
- Nuttige biodiversiteit in randen en gewassen
- 2012: Het Jaar van de Bij, wat kunt u er mee?
- Uitgelicht: ANV Akkerwaard
- Uitbetalingen
 


Trefwoorden in Nederlands: biodiversiteit, akkerranden, akkerbouw, veehouderij
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Alleen bibliografische informatie

Title in English: Newsletter Flourishing Farm #3

Abstract / summary in English:

Flourishing Farm is an association of farms that improve useful biodiversity by sowing flowering field edges for natural pest control.
Contents:
- Recognize useful nature and translate this to farming opportunities
- Seed mixtures 2012
- Field gatherings 2012
- Useful biodiversity in field edges and crops
- 2012: The year of the Bee: what's in it for you
- Spotlights on Agrarion nature association 'Akkerwaard'
- Payments


Keywords in English: biodiversity, field edges, arable farming, animal farming
Nieuwsbrief Bloeiend Bedrijf #3