Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Verwer, C., J. Wagenaar, T. Veldkamp. 2011. Van jongs af veel vezels. Pluimveehouderij. 14-10-2011, p. 32-33.

Aantal pagina's: 2

Soort document: Artikel uit vaktijdschrift

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Dr. Ir. Cynthia Verwer;
Ir. Jan-Paul Wagenaar


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Van jongs af veel vezels

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Dit artikel beschrijft het belang van ruwvoer voor leghennen m.b.t. darmgezondheid en het kunnen uitvoeren van natuurlijk gedrag. In het artikel wordt weergegeven wat bekend is vanuit de literatuur op het gebied van ruwvoer en darmgezondheid. Hieraan gekoppeld zijn de onderzoeksresultaten van het verstrekken van ruwvoer tijdens de opfok en de leg bij twee leghennenrassen.


Trefwoorden in Nederlands: dierenwelzijn, pluimvee, ruwvoer, darmgezondheid, luzerne, leghen, opfok, vezels
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Alleen bibliografische informatie

Title in English: Start feeding fibres during the rearing period of layerhens

Abstract / summary in English:

This paper describes the importance of providing laying hens with fibres during the rearing period and onwards. The importance of fibres in relation to gut health are desribed. Research results from an on-farm experiment are presented.


Keywords in English: roughage, animal welfare, gut health, fibres, poultry, rearing period, lucerne