Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Verwer, C., N.J.M. van Eekeren. 2011. Biokennisbericht #9: Geiten en schapen: Thema: Omgevingsverrijking van geiten. Biokennis.

Aantal pagina's: 4

Soort document: Nieuwsbrief

Download full text pdf, 0,75 MB; opent in nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Dr. Ir. Nick J.M. van Eekeren;
Dr. Ir. Cynthia Verwer


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Biokennisbericht #9: Geiten en schapen: Thema: Omgevingsverrijking van geiten

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Wat hebben geiten in hun omgeving nodig? Klimmen, schuren en schuilen zijn natuurlijk gedrag van geiten. Maar hoe kan je de omgeving het beste inrichten om aan die behoeften te voldoen? Dit biokennisbericht beschrijft de bevindingen uit de inventarisatie op het gebied van klim-, schuur- en schuilmogelijkheden in de biologische geitenhouderij.


Trefwoorden in Nederlands: geit, omgevingsverrijking, klim, schuur, schuil, geitenborstel
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Alleen bibliografische informatie

Title in English: Bioknowledge message #9: Goats and sheep; Theme: Scenery enrichment for goats

Abstract / summary in English:

What do goats need in their environment? This paper summarizes the use of scenery enrichment in commercial diary goat herds, using the experience with climbing, scrubbing and hiding tools in organic goat keeping.


Keywords in English: environmental enrichment, scenery enrichment, climbing, scrubbing, hiding, goat brush
Biokennisbericht #9: Geiten en schapen