Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Wageningen UR / Louis Bolk Instituut. 2011. Groene Veredeling voor een duurzame samenleving. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 16 p.

Aantal pagina's: 16

Soort document: Brochure (klein)

Download full text pdf, 1,7 MB; opent in nieuw venster


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Groene Veredeling voor een duurzame samenleving

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Deze brochure informeert direct betrokkenen van het onderzoeksprogramma Groene Veredeling – beleidsmakers, veredelaars, telers en onderzoekers – over de doelstellingen en de te verwachten resultaten. Het onderzoeksprogramma Groene Veredeling richt zich zowel op veredeling van rassen die toe kunnen met minder bemesting en water als op resistentieveredeling om ziekten en plagen te voorkomen. Het onderzoek wordt uitgevoerd voor aardappel, prei, spinazie en tomaat: economisch belangrijke gewassen voor zowel de binnenlandse als de buitenlandse markt.


Trefwoorden in Nederlands: robuuste rassen, duurzame landbouw, ziekteresistentie, Phytophthora, BioImpuls, trips, stikstofgebruik, valse meeldauw , oogstzekerheid, onderstam
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Alleen bibliografische informatie

Title in English: Green Breeding for a sustainable society

Abstract / summary in English:

This brochure informs those directly involved - policy makers, breeders, growers and researchers - about the recently launched Dutch breeding research Program Green Breeding (2010-2014) about the objectives and expected results. This program focuses on variety improvement adapted to lower levels of fertilizer and water inputs, as well as breeding for resistance to major pests and diseases.
Crops involved in this program are potato, leek, spinach and tomato, being economically important for both domestic and foreign markets.


Keywords in English: robust varieties, sustainable agriculture, disease resistance, Phytophthora, BioImpuls, trips, nitrogen use efficiency, downy mildew, crop protection, rootstock
Groene Veredeling voor een duurzame samenleving