Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Bokhorst, J.G., C. ter Berg. 2001. Bemesten moet anders. Ekoland. 21(11):20-21.

Aantal pagina's: 2

Soort document: Artikel uit vaktijdschrift

Download full text pdf, 70 kB; opent in nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Coen ter Berg ;
Ir. Jan G. Bokhorst


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Bemesten moet anders

Abstract / samenvatting in Nederlands:

In het project 'Mest als kans' wordt het effect van mest- en compostsoorten op gewas en bodem gedemonstreerd. Enige conclusies m.b.t. het verband tussen bemesting en bodemleven, levering van voedingsstoffen, humusopbouw en ziektewerend vermogen van de grond, en de voor- en nadelen van compostering (van groenafval of mest)