Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Huber, M.A.S., J.A. Knottnerus, L. Green, H. van der Horst, A.J. Jadad, D. Kromhout, B. Leonard, K. Lorig, M.I. Loureiro, J.W.M. van der Meer, P. Schnabel, R. Smith, C. van Weel, H. Smid. 2011. How should we define health? BMJ. 343(4163):235-237.

Aantal pagina's: 3

DOI: 10.1136/bmj.d4163

Soort document: Journal Article

Dit artikel kunt u verkrijgen via Machteld Huber. Zie ook de gerelateerde Editors' Choice (pdf) van het tijdschrift BMJ.

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Machteld A.S. Huber, arts


Taal van het document: Engels

Title in English: How should we define health?

Abstract / summary in English:

The current WHO definition of health, formulated in 1948, describes health as “a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.”
At that time this formulation was groundbreaking because of its breadth and ambition. It overcame the negative definition of health as absence of disease and included the physical, mental, and social domains. Although the definition has been criticised over the past 60 years, it has never been adapted. Criticismis now intensifying, and as populations age and the pattern of illnesses changes the definition may even be counterproductive. The paper summarises the limitations of the WHO definition and describes the proposals for making it more useful that were developed at a conference of international health experts held in the Netherlands.


 

Tweede taal van het document: Nederlands
Status Nederlands: Alleen bibliografische informatie

Titel in Nederlands: Hoe zouden we het begrip 'gezondheid' moeten definieren?

Abstract / samenvatting in Nederlands:

De huidige definitie van de WHO (wereldgezondheidsorganisatie) is geformuleerd in 1948 en omschrijft gezondheid als 'een staat van volledig fysiek, mentaal en sociaal welzijn, niet enkel de afwezigheid van ziekte of kwalen'. Vanwege de breedte en ambitie was deze formulering indertijd baanbrekend. Het liet de negatieve definitie van gezondheid als ´de afwezigheid van ziekte´ achter zich, en omvatte de fysieke, mentale en sociale domeinen. Ondanks de kritiek die deze definitie de de laatste 60 jaar heeft gekregen, is deze nooit aangepast. Met de huidige vergrijzende bevolking en veranderend ziektepatroon verhevigt de kritiek, en kan de definitie zelfs contraproductief zijn. Dit artikel vat de beperkingen van de definitie van de WHO samen en beschrijft een aantal voorstellen die zijn gedaan op een conferentie van internationale gezondheidsexperts die is gehouden in Nederland.


How should we define health?