Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Mors, R. ter, J. de Wit. 2011. Gezondheidsvoordelen van schapenmelk. Rapport 2011-011 LbD. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 53 p.

Aantal pagina's: 53

Soort document: Rapport

Download full text pdf, 2,1 MB; opent in nieuw venster


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Gezondheidsvoordelen van schapenmelk

Abstract / samenvatting in Nederlands:

De gemiddelde kostprijs van schapenmelk ligt ver boven de melkprijs ligt. De vraag is of er een mogelijkheid is om een gezondheidsclaim te leggen op schapenmelk, zodat er meer ruimte komt voor een hogere melkprijs. Aan de hand van literatuuronderzoek is de samenstelling van schapenmelk vergeleken met de samenstelling van geiten- en koeienmelk. Vervolgens is gekeken naar de effecten op de gezondheid van de mens, van de nutriënten die meer of juist minder voorkomen in schapenmelk en is er gezocht naar wetenschappelijke onderbouwing van bekend veronderstelde voordelen van schapenmelk. Hoewel schapenmelk aanzienlijk hogere gehaltes heeft van bepaalde stoffen, zijn gezondheidsclaims niet eenvoudig te maken. Of een gezondheidsclaim überhaupt mogelijk is, is afhankelijk van het besluit van de Europese Commissie over het invoeren van voedingsprofielen als voorwaarde voor een mogelijke claim. Alleen indien de voorgestelde voedingsprofielen aangepast of niet ingevoerd worden, zijn mogelijk 4 generieke gezondheidsclaims van toepassing op schapenmelk en/of  -kaas. Voor kaas zijn dit drie claims aangaande vitamine D. Een claim voor Calcium is mogelijk zowel voor kaas als melk. Naast gezondheidsclaims zijn er een aantal voedingsclaims ("bron van ....") die van toepassing kunnen zijn op schapenmelk en/of -kaas. Om vast te kunnen stellen of de gezondheids-/voedingsclaims in Nederland van toepassing kunnen zijn is vervolgonderzoek met directe vergelijkingen tussen schapen-, geiten- en koemelk in Nederland nodig, aangezien de meeste gegevens uit het buitenland komen en dus niet direct van toepassing kunnen zijn bij de onderbouwing van claims


Trefwoorden in Nederlands: melkkwaliteit, vetzuren, vitamines, schaap, schapen
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Document bevat samenvatting

Title in English: Health benefits of sheep milk

Abstract / summary in English:

Production costs of sheep milk are high, higher than the milk price, due to the fact that sheep are harder to milk than goats and cows, and sheep yield less milk. Possible health claims of sheep milk could justify a higher milk price. The question is: With which nutrients does sheep milk distinguish itself from goat and cow milk and are these reasons sufficient to assume that sheep milk is healthier? Based on a literature search the composition of sheep milk is compared with the composition of goat and cow milk. A review of these differences in nutrient contents is followed by an analysis of the (scientific) robustness of the claimed effects and an analysis of the assumed benefits of sheep milk. Though the composition of sheep milk is different, health claims are not easy to make. The possibility of a health claim is dependent on the decision of the European Commission about the introduction of nutritional profiles as perquisite for possible claims. Only if the suggested nutritional profiles are adjusted or withdrawn, there is a possibility for 4 generic health claims for sheep milk (Ca) and cheese (Ca and vit. D).There are also some possible nutritional claims ("source of ...") suggested. To ensure that these health/nutrition claims are applicable in the Netherlands, further investigation with direct comparisons between cow, sheep and goat milk in the Netherlands is needed.


Keywords in English: sheep, milk quality, fatty acids, vitamins
Gezondheidsvoordelen van schapenmelk