Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Dixhoorn, I. van, G. Smolders, C. Verwer, J. Cornelissen. 2010. De Familiekudde - een oplossing voor een natuurlijke en duurzame melkveehouderij. 12 p.

Aantal pagina's: 12

Soort document: Rapport

Download full text pdf, 1 MB; opent in nieuw venster

Gerelateerde webpagina of webdocument: www.familiekudde.nl

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Dr. Ir. Cynthia Verwer


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: De Familiekudde - een oplossing voor een natuurlijke en duurzame melkveehouderij

Abstract / samenvatting in Nederlands:

De Familiekudde is een nieuw duurzaam houderijsysteem voor het houden van melkvee. Kern van het houderijconcept is een zo functioneel moeglijke en diervriendelijke huisvesting, ingericht vanuit de behoefte van het dier. Hierdoor sluit het systeem beter aan bij de behoeften van de koe en de wensen vanuit de maatschappij.


Trefwoorden in Nederlands: familiekudde, dierenwelzijn, diergezondheid, kalveren bij de koe
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Alleen bibliografische informatie

Title in English: The Family Herd: a solution for a natural and sustainable dairy farming

Abstract / summary in English:

The Family Herd is a new sustainable system for dairy farming. The heart of the system is an as functional and animal friendly as possible housing, set up from the needs of the animals. This makes the system more in agreement with the needs of the cow and societal wishes.

 


Keywords in English: Family herd, animal welfare, animal health, calves with cows
De Familiekudde - een oplossing voor een natuurlijke en duurzame melkveehouderij