Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Wagenaar, J., L. Janmaat. 2011. Bedrijfsnetwerk pluimveehouderij verbindt: Meer afstemming tussen opfokkers, broederijen en legpluimveehouders. Ekoland. 5-2011, p. 26-27.

Aantal pagina's: 2

Soort document: Artikel uit vaktijdschrift

Download full text pdf, 360 kB; opent in nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Ing. Leen Janmaat;
Ir. Jan-Paul Wagenaar


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Bedrijfsnetwerk pluimveehouderij verbindt: Meer afstemming tussen opfokkers, broederijen en legpluimveehouders

Abstract / samenvatting in Nederlands:

De biologische pluimveesector is nog steeds een groeisector, met een grote variatie aan bedrijven en managementstijlen. Het bedrijfsnetwerk verbindt de ketenpartijen, bedrijven en manage ment stijlen met elkaar. Dier gezondheid en -welzijn vormen de belangrijkste onderwerpen van gesprek.


Trefwoorden in Nederlands: biologische pluimveehouderij, afstemming
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Alleen bibliografische informatie

Title in English: Farmers network poultry farming connects: more synchronisation between breeders, hatcheries and laying hen farmers.

Abstract / summary in English:

The organic poultry farming sector is still a growing sector, with a large variation in farms and management styles. The farmers network connects chain partners, farms and management styles. Animal health and animal welfare are the main topics.


Keywords in English: organic poultry farming, synchronisation
Bedrijfsnetwerk   pluimveehouderij verbindt: Meer afstemming tussen opfokkers, broederijen en legpluimveehouders