Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Janmaat, L. 2010. Biologische mestwensen: Alle uitgangspunten, regels en knelpunten. Ekoland. 10-2010, p. 36-37.

Aantal pagina's: 2

Soort document: Artikel uit vaktijdschrift

Download full text pdf, 270 kB; opent in nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Ing. Leen Janmaat


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Biologische mestwensen: Alle uitgangspunten, regels en knelpunten

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Medio 2009 heeft de vak­ groep LTO­Biologica een voorstel geformuleerd om de afzet en het gebruik van biologische mest in Nederland te stimuleren. Met als uitgangspunt: alle sectoren kunnen aan de nieuwe regels voldoen. Het ministerie van LNV heeft dit voorstel grotendeels overgenomen. De toezichts­ taak ligt bij Skal. In de praktijk blijkt nu dat de toepassing van de aangescherpte mestregels leidt tot nieuwe vragen en onduidelijkheden.


Trefwoorden in Nederlands: biologische mest, regelgeving
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Alleen bibliografische informatie

Title in English: Wishes for organic fertilisation: principles, rules and bottlenecks

Abstract / summary in English:

Mid 2009 the organic branch of LTO-Nederland, the Dutch Federation of Agriculture and Horticulture, formulated a proposal to stimulate the distribution and application of organic manure in the Netherlands. The starting point was: all sectors can meet the new rules. The Ministry of Agriculture has adopted this proposal largely. Supervision is done by SKAL. In practice it is found that application of the tightened rules leads to new questions and matters that are not clear.


Keywords in English: organic fertilisation, regulation
Biologische mestwensen: Alle uitgangspunten, regels en knelpunten