Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Burgt, G.J.H.M. van der. 2011. Maaimeststoffen, het ei van Columbus? Ekoland. 5-2011, p. 14-15.

Aantal pagina's: 2

Soort document: Artikel uit vaktijdschrift

Download full text pdf, 440 kB; opent in nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Ir. G.J.H.M. van der Burgt


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Maaimeststoffen, het ei van Columbus?

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Minder fosfaataanvoer, betrouwbare stikstof levering, hogere stikstofbenutting, met gelijke of lagere kosten en minder transport. Dat zijn argumenten om grasklaver of luzerne in een akkerbouw-bouwplan niet als veevoer te verkopen, maar zelf direct als meststof op het eigen bedrijf te gebruiken. Zijn maaimeststoffen echt zo aantrekkelijk?


Trefwoorden in Nederlands: Bemesting, grasklaver, luzerne, maaimeststoffen
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Alleen bibliografische informatie

Title in English: Cut-and-carry-fertilizers, the egg of Columbus?

Abstract / summary in English:

Less phosphate supply, reliable nitrogen supply, higher nitrogen utilisation, with the same or lower costs and less transport. These are arguments not to sell grass-clover or luzerne from an arable farm as animal feed, but to use them as fertiliser on the own farm. Are cut-and-carry fertilisers really this attractive?


Keywords in English: Fertilisation, grass-clover, lucerne, cut-and-carry-fertilizer
Maaimeststoffen,  het ei van Columbus?