Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Lammerts van Bueren, E.T., M. Tiemens-Hulscher. 2010. Handboek Aardappelveredeling voor de boerenkweker.


Soort document: Boek

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Prof. dr. ir. Edith T. Lammerts van Bueren


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Handboek Aardappelveredeling voor de boerenkweker

Abstract / samenvatting in Nederlands:

In de eerste hoofdstukken van het handboek wordt achtergrond informatie gegeven over de geschiedenis van de aardappelveredeling, het veredelingsproces in het algemeen, de genetica, en het kruisen met wilde soorten. In de volgende hoofdstukken wordt de boerenkweker aan de hand meegenomen in het kruisings- en selectieproces door van jaar tot jaar de werkzaamheden te beschrijven. Aan de hand van veel beeldmateriaal, voorbeelden en praktische tips wordt het de boerenkweker makkelijker gemaakt de eigen aardappelselectie tot een succes te maken.


Trefwoorden in Nederlands: aardappel, veredeling, selectie in de praktijk, boerenkweker,
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Alleen bibliografische informatie

Title in English: Handbook Potato Breeding for the farmer-breeder

Abstract / summary in English:

In the first chapters of teh handbook background information is given on the history of potato breeding, the breeding process in general, genetics, and crossing with wild species. In the following chapters the farmer-breeder is taken by the hand through the crossing- and selection process by describing the activities from year to year. On the basis of pictures, examples and practical tips it is made easier for the farmer-breeder to make his own potato selection work a success.


Keywords in English: potato, breeding, selection in practise, farmer-breeder