Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Kokare, A., L. Legzdina, E.T. Lammerts van Bueren. 2010. Spring barley grain quality changes in conventional and organic growing conditions. p. 114. In: Breeding for Resilience: a strategy for organic and low-input farming systems? Eucarpia 2nd Conference of the Organic and Low-Input Agriculture section. Paris. 1-3 December 2010.

Aantal pagina's: 1

Soort document: Conference Poster

Download full text pdf, 310 kB; opent in nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Prof. dr. ir. Edith T. Lammerts van Bueren


Taal van het document: Engels

Title in English: Spring barley grain quality changes in conventional and organic growing conditions
Keywords in English: breeding for organic farming, selection criteria, correlations, growing environments
 

Tweede taal van het document: Nederlands
Status Nederlands: Alleen bibliografische informatie

Titel in Nederlands: Kwaliteit van zomergerst verandert onder conventionele en biologische teeltomstandigheden
Trefwoorden in Nederlands: veredeling voor biologische landbouw, selectiecriteria, correlaties, groeiomstandigheden