Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Prins, H., M. Bakker, M.A.S. Huber, F. Wiegant. 2010. Gezondheid als dynamisch en meetbaar begrip. Jaarboek Integrale Geneeskunde. 26(deel 3: Input fundamenteel onderzoek).

Aantal pagina's: 18

Soort document: Artikel uit vaktijdschrift

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Machteld A.S. Huber, arts


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Gezondheid als dynamisch en meetbaar begrip

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Homeostase ('stabiliteit via constantheid') en allostase ('stabiliteit via verandering') zijn van belang voor het verklaren van 'het vermogen tot aanpassing' dat kenmerkend is voor de dynamische component van gezondheid.


Trefwoorden in Nederlands: adaptatie, allostase, gezondheid, homeostase, resilience, salutogenese, stress, welbevinden
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Alleen bibliografische informatie

Title in English: Health as dynamic and measurable concept

Abstract / summary in English:

Homeostasis ('stability by constantheid') and allostasis ('stability by change) are of importance for the explanation of 'the ability to adapt', which is characteristic component of health.
 


Keywords in English: adaptation, allostasis, health, homeostasis, resilience, salutogenesis, stress, well-being