Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Lammerts van Bueren, E.T. 2010. Future breeding for organic and low-input agriculture: integrating values and modern breeding tools for improving robustness. p. 7-9. In: Breeding for Resilience: a strategy for organic and low-input farming systems? Eucarpia 2nd Conference of the Organic and Low-Input Agriculture section. Paris. 1-3 December 2010.

Aantal pagina's: 3

Soort document: Conference Paper

Download full text pdf, 140 kB; opent in nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Prof. dr. ir. Edith T. Lammerts van Bueren


Taal van het document: Engels

Title in English: Future breeding for organic and low-input agriculture: integrating values and modern breeding tools for improving robustness

Abstract / summary in English:

Organic production and also the attention for plant breeding for organic agriculture is still increasing in Europe.
The question often raised is how much does plant breeding for the organic sector differ from modern plant breeding and does a ban on GMO also include refraining from molecular marker assisted selection (MAS)? In this paper I will first elaborate on the values in organic agriculture and it related systems approach as a central focus in organic agriculture and will then discuss in which way molecular marker assisted selection can be of use for plant breeding for organic and low-input agriculture.


Keywords in English: robustness, resilience, plant breeding, organic and low input agriculture, adaptation model
 

Tweede taal van het document: Nederlands
Status Nederlands: Alleen bibliografische informatie

Titel in Nederlands: De toekomst van gewasveredeling voor biologische en low-input landbouw: naar een integratie van waarden en moderne veredelingstechnieken, voor robuustere gewassen

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Biologische productie, evenals de aandacht voor gewasveredeling voor de biologische landbouw, nemen in Europa nog steeds toe. De vraag die vaak gesteld wordt, is in hoeverre veredeling voor de biologische sector afwijkt van moderne gewasveredeling, en of het afwijzen van genetische modificatie ook betrekking heeft op selectiemethoden gebaseerd op moleculaire markers (MAS). In dit artikel beschrijf ik eerst de principes en waarden van de biologische landbouw en de systeembenadering die in de biologische landbouw centraal staat. Vervolgens bespreek ik op welke manier MAS kan worden ingezet in de gewasverdeling voor biologische en low-input landbouw.


Trefwoorden in Nederlands: Robuustheid; veerkracht; resilience; gewasveredeling; biologische en low-input landbouw; adaptatiemodel
Future breeding for organic and low-input agriculture: integrating values and modern breeding tools for improving robustness