Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Lammerts van Bueren, E.T., S.S. Jones, L. Tamm, K.M. Murphy, J.R. Myers, C. Leifert, M.M. Messmer. 2011. The need to breed crop varieties suitable for organic farming using wheat, tomato and broccoli as examples: A review. NJAS - Wageningen Journal of Life Sciences.


DOI: 10.1016/j.njas.2010.04.001

Soort document: Journal Article

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Prof. dr. ir. Edith T. Lammerts van Bueren


Taal van het document: Engels

Title in English: The need to breed crop varieties suitable for organic farming using wheat, tomato and broccoli as examples: A review

Abstract / summary in English:

It is estimated that more than 95% of organic production is based on crop varieties that were bred for the conventional high-input sector. Recent studies have shown that such varieties lack important traits required under organic and low-input production conditions. This is primarily due to selection in conventional breeding programmes being carried out in the background of high inorganic fertilizer and crop protection inputs. Also, some of the traits (e.g., semi-dwarf genes) that were introduced to address problems like lodging in cereals in high-input systems were shown to have negative side-effects (reduced resistance to diseases such as Septoria, lower protein content and poorer nutrient-use efficiency) on the performance of varieties under organic and low-input agronomic conditions. This review paper, using wheat, tomato and broccoli as examples, describes (1) the main traits required under low-input conditions, (2) current breeding programmes for organic, low-input agriculture, (3) currently available breeding and/or selection approaches, and (4) the benefits and potential negative side-effects of different breeding methodologies and their relative acceptability under organic farming principles.


Keywords in English: Breeding; Organic farming; Nutrient-use efficiency; Resistance; Quality; Wheat; Tomato; Broccoli
 

Tweede taal van het document: Nederlands
Status Nederlands: Alleen bibliografische informatie

Titel in Nederlands: De noodzaak om gewasvariëteiten voor de biologische landbouw te ontwikkelen: een review – met tarwe, tomaat en broccoli als voorbeelden

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Naar schatting is meer dan 95% van de biologische productie gebaseerd op gewasvariëteiten die ontwikkeld zijn voor de gangbare high-input landbouw. In recente studies is aangetoond dat deze variëteiten belangrijke eigenschappen missen die nodig zijn voor biologische en low-input productieomstandigheden. Dit komt omdat conventionele veredelingsprogramma’s worden uitgevoerd onder high-input condities, met gebruik van kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen. Bovendien is van sommige eigenschappen (bv. semi-dwerggenen) die geïntroduceerd zijn om problemen zoals het legeren van graan in high-input systemen tegen te gaan, aangetoond dat ze negatieve bijeffecten hebben op de prestatie van deze rassen onder biologische en low-input productieomstandigheden (verminderde resistentie tegen ziektes zoals Septoria, lager eiwitgehalte, en minder efficiënt nutriëntengebruik). Met tarwe, tomaat en broccoli als voorbeelden beschrijft dit reviewartikel (1) de belangrijkste eigenschappen die onder low-input omstandigheden nodig zijn; (2) de huidige veredelingsprogramma’s voor biologische, low-input landbouw; (3) de veredelingstechnieken en selectiemethoden die momenteel beschikbaar zijn; en (4) de voordelen en potentieel negatieve bijeffecten van de verschillende veredelingsmethoden, en in hoeverre deze acceptabel zijn gegeven de uitgangspunten van de biologische landbouw.


Trefwoorden in Nederlands: Veredeling; biologische landbouw; efficiëntie van nutriëntengebruik; resistentie; kwaliteit; tarwe; tomaat; broccoli