Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Staps, J.J.M., W.J. Nauta. 2011. Kansen voor Kippemest: Met -verbeterde- pluimveemest zijn kringlopen beter te sluiten. Ekoland. 4-2011, p. 25-27.

Aantal pagina's: 3

Soort document: Artikel uit vaktijdschrift

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Dr. ir. Wytze J. Nauta ;
Ing. Sjef J.J.M. Staps


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Kansen voor Kippemest: Met -verbeterde- pluimveemest zijn kringlopen beter te sluiten

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Pluimveehouders kunnen hun mest niet kwijt, terwijl biologische akkerbouwbedrijven juist kampen met een mesttekort. In het project Kippenmest en Kringloop is daarom gekeken hoe de pluimveemest is in te passen op zowel biologische akkerbouw- als melkveebedrijven.


Trefwoorden in Nederlands: Kippenmest, pluimveemest, P-N verhouduing, Mest Als Kans, fosfaatopname, koppelbedrijven
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Alleen bibliografische informatie

Title in English: Opportunities for chicken manure: (improved) poultry manure helps to optimize nutrient recycling

Abstract / summary in English:

Poultry farmers cannot get rid of their chicken manure, while organic arable farms are experiencing a manure shortage. The Kippenmest en Kringloop project (Chicken manure and nutrient recycling project) has therefore investigated the opportunities for using poultry manure on organic arable and dairy farms.


Keywords in English: Chicken manure; poultry manure; P:N ratio; manure opportunities ; phosphate uptake; linked farms / farms exchanging manure against feed)