Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Bos, M.M. 2011. Steeds meer mogelijk in samenwerking natuur en landbouw. Vakblad Natuur Bos en Landschap. Maart 2011, p. 4-7.

Aantal pagina's: 4

Soort document: Artikel uit vaktijdschrift

Download full text pdf, 3,2 MB; opent in nieuw venster


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Steeds meer mogelijk in samenwerking natuur en landbouw

Abstract / samenvatting in Nederlands:

In Overijssel zijn in drie gebieden natuurbeheerders met veehouders aan de slag gegaan met vergaande vormen van samenwerking. Door voortschrijdende verschraling brengen natuurpercelen vaak steeds minder op en stijgen de beheerskosten. Met steun van de provincie zijn bedrijfsvoeringen aangepast om ook percelen met zware beheersbeperkingen efficiënt inpasbaar te maken. Het succes ligt niet alleen in de opbrengsten.


Trefwoorden in Nederlands: Overijssel, landbouw, natuur, samenwerking
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Alleen bibliografische informatie

Title in English: Increasing possibilities in cooperation nature and agriculture

Abstract / summary in English:

In the dutch province of Overijssel, nature organisations and farmers started working with far-reaching forms of cooperation in three areas. With ongoing nature restoration, agronomic yields in semi-natural habitats decrease, while management costs increase. With support from the regional government, farm management was adjusted to apply materials from semi-natural habitats more efficiently. The profits were not limited to yields only.


Keywords in English: Overijssel, agriculture, nature, collaboration
Steeds meer mogelijk in samenwerking natuur en landbouw