Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Wagenaar, J. 2011. Samenvatting van Kuiken naar Kip: Preventieve maatregelen in de opfok om verenpikken tegen te gaan.

Aantal pagina's: 4

Soort document: Overig

Download full text pdf, 0,64 MB; opent in nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Ir. Jan-Paul Wagenaar


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Samenvatting van Kuiken naar Kip: Preventieve maatregelen in de opfok om verenpikken tegen te gaan

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Op termijn zal de reguliere legpluimveehouderij invulling aan het Ingrepenbesluit uit de Gezondheids- en Welzijnswet moeten gaan geven. Dit zal betekenen dat hennen met hele snavels gehouden moeten worden. In het tweejarige project van ‘Kuiken naar Kip’ (2008-2010) richten Interbroed Leghennen en Het Louis Bolk Instituut zich op een aantal maatregelen tijdens de opfokperiode die hennen tijdens de opfok- en legperiode van verenpikken af kunnen houden. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van kennis, inzicht en ervaringen die in de biologische pluimveehouderij zijn opgedaan. Het is de eerste keer dat maatregelen vanuit de biologische opfok en legpluimveehouderij worden toegepast in de gangbare pluimveehouderij.


Trefwoorden in Nederlands: dierenwelzijn, afschaffen snavelkappen, verenpikken, voorbeeldfunctie
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Alleen bibliografische informatie

Title in English: Summary ‘From Chick to Hen’: Preventive measures to minimize feather pecking during rearing

Abstract / summary in English:

In the near future all conventional egg farms in the Netherlands will have to adjust to new regulations on animal health and welfare. Beak trimming will no longer be allowed. As part of the project ‘from Chick to Hen’ (2008-2010), chicken-rearing company Interbroed Leghennen and the Louis Bolk Institute tested various measures to minimize feather-pecking during both the rearing and laying period. This project made use of the knowledge, insights and experiences gained in organic poultry farming. This is the first time that measures from the organic poultry sector are being applied in mainstream poultry farming.


Keywords in English: Animal welfare, ban on beak trimming, feather-pecking, exemplary role
Samenvatting van Kuiken naar Kip