Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Wit, J. de, J. Deusings. 2011. Meerschalige verwerking: Ontwikkeling van concept voor een efficiënte en herkenbare kwaliteitsproductie. Rapport 2011-022 LbD. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 18 p.

Aantal pagina's: 18

Soort document: Rapport

Download full text pdf, 260 kB; opent in nieuw venster


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Meerschalige verwerking: Ontwikkeling van concept voor een efficiënte en herkenbare kwaliteitsproductie

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Aan de hand van ervaringen bij met name de ‘Coöperatie de Oorsprong’ worden de mogelijkheden geëvalueerd van een meerschalige verwerking: een vorm van verwerking tussen kleinschalig/zelfstandig en grootschalig, die ruimte biedt om ambachtelijke kwaliteitsproductie en efficiëntievoordelen van een grotere schaal te combineren.
Een goede onderlinge samenwerking van ketenpartners, efficiënte logistiek en een realistische, flexibele groeiplanning zijn enkele van de belangrijkste factoren die de slagingskans van dit concept bepalen. De afzetcoöperatie is een intensieve vorm van samenwerking die moeilijk samengaat met sterk verschillende groottes van afzetmarkt voor verschillende producten. Minder vergaande vormen van samenwerking lijken meer geschikt.


Trefwoorden in Nederlands: verwerking, afzet, samenwerking
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Document bevat samenvatting

Title in English: Multi-scale processing: development of concept for an effective and recognizable quality production

Abstract / summary in English:

Multi-scale processing is a form of transformation between small (single farm) and large scale that offers possibilities to combine artisanal quality production and efficiency of larger scale processing.
Efficient logistics, a realistic and flexible planning of sales and smooth cooperation between chain partners are crucial success factors. A sales cooperative seems a complex form of cooperation for the market development of different kind of products. Less intensive forms of cooperation seem more appropriate.


Keywords in English: processing, sales, cooperation
Meerschalige verwerking