Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Louis Bolk Instituut. 2010. Verschralingsnieuwsbrief # 3. Louis Bolk Instituut, Driebergen.

Aantal pagina's: 4

Soort document: Nieuwsbrief

Download full text pdf, 0,84 MB; opent in nieuw venster

Onderdeel van: Fosfaat uitmijnen in natuurgebieden


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Verschralingsnieuwsbrief # 3

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Verschralen van natuurgronden die rijk zijn aan fosfaat is mogelijk. In het project “Evenwichtige Verschraling” wordt dit concept in de praktijk op zo’n 60 hectare getoetst: veehouders zijn hier de beheerders en helpen zo natuurorganisaties met het verschralen van fosfaatrijke gronden.
Het project is een voortzetting van een pilot waarop uitgemijnd werd sinds 2002. Na 7 jaar uitmijnen op een perceel in het Hengstven gebied, een voormalig landbouwge-
bied in nationaal park de Loonse en Drunense Duinen, is dit perceel als eerste klaar met uitmijnen! De fosfaattoestand is in 7 jaar gedaald van een P-Al van 29 naar 8 in de bovengrond, en is daarmee klaar voor natuurontwikkeling. Een geslaagde samenwerking tussen landbouw en natuur.


Trefwoorden in Nederlands: uitmijnen, gras-klaver, kalibemesting, Hengstven, fosfaatoverschot, Dommelbeemden, Den Opslag, Gement, Natuurgras, voederwaarden, natuurbeheer
Verschralingsnieuwsbrief # 3