Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Bos, M.M. 2010. Biologie van de Jacobskruidaardvlo Longitarsus jacobaeae: en internationale ervaringen met de beheersing van Jacobskruiskruid. Rapport 2010-011LBP. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 18 p.

Aantal pagina's: 18

Soort document: Rapport

Download full text pdf, 370 kB; opent in nieuw venster


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Biologie van de Jacobskruidaardvlo Longitarsus jacobaeae: en internationale ervaringen met de beheersing van Jacobskruiskruid

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Jacobskruiskruid (Jacobaea vulgaris, synoniem: Senecio jacobaea) is een van oorsprong in de zeeduinen voorkomende plant die uitstekend is aangepast aan veranderende omstandigheden op verschralende zandgronden. Daardoor komt de plant sinds de jaren ’70 in toenemende mate voor in weilanden. Omdat Jacobskruiskruid giftig is, is de aanwezigheid in weiland ongewenst.  Zodra het in grasland voorkomt, blijkt het echter slecht beheersbaar, zelfs niet met herinzaai.

Deze studie voorziet in een overzicht van bestaande internationale kennis en ervaring rond de Jacobskruidaardvlo Longitarsus jacobaeae in de biologische bestrijding van Jacobskruiskruid.
Met deze Nederlandse keversoort zijn in het buitenland reeds positieve ervaringen opgedaan,
maar in Nederland is de inzet van de kever nog nooit uitgeprobeerd voor duurzame beheersing
van Jacobskruiskruid.


 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Alleen bibliografische informatie

Title in English: Biology of the Ragwort Flea Beetle Longitarsus jacobaeae and international experiences in the biological control of Ragwort

Abstract / summary in English:

Ragwort (Jacobaea vulgaris) is a poisonous weed in grasslands. It occurs naturally in the Netherlands and is exotic and invasive in North America, Australia and New Zealand. In this literature review, the Ragwort Flea Beetle (Longitarsus jacobaeae) is studied. Biology, life history and distribution in the Netherlands are reviewed. International experiences in applying this beetle species in the biological control of Ragwort and the applicability in the Netherlands are discussed.


Biologie van de Jacobskruidaardvlo Longitarsus jacobaeae