Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Blok, V. 2010. Verkenning voor een nieuwe duurzaamheidsgrondslag van de biologische landbouw: Biologisch als leef- en denkwijze. Rapport 2010-001LBD. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 31 p.

Aantal pagina's: 31

Soort document: Rapport

Download full text pdf, 180 kB; opent in nieuw venster


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Verkenning voor een nieuwe duurzaamheidsgrondslag van de biologische landbouw: Biologisch als leef- en denkwijze

Abstract / samenvatting in Nederlands:

In dit rapport worden elementen beschreven voor een nieuwe duurzaamheidgrondslag van de biologische landbouw. Deze elementen zijn gebaseerd op interviews met een aantal relatieve buitenstaanders, die als visionair of creatieve geest gelden op het gebied van duurzame ontwikkeling en milieuvraagstukken. Het project is uitgevoerd in opdracht van de Bioraad, welke een onderzoek naar grondslagen van de biologische landbouw en een vertaling ervan naar de huidige tijd gewenst achten, om tot een aansprekende en wetenschappelijk gefundeerde visie voor de biologische landbouw te komen.

Meer dan de regels en normen die er bestaan omtrent de biologische productie, werd de levensvisie of grondhouding van betrokkenen bij de biologische sector als meest belangrijke kenmerk aangemerkt waarmee de sector een duidelijke bijdrage kan leveren aan en rol heeft in de verdere ontwikkeling van de duurzame landbouw. Het betreft daarbij mensen met een grondhouding die zich niet alleen verbonden weten maar ook verantwoordelijk voelen voor de gezondheid van de aarde als geheel, en daartoe zoeken naar vormen van landbouwproductie en consumptie die passen bij het ecosysteem van de aarde. Deze grondhouding wordt daarmee gekenmerkt door een ecosysteemvisie, actieve betrokkenheid bij de gezondheid van onszelf en de aarde als geheel (participerende houding) en een ontwikkelingsgerichtheid. Aan het einde van het rapport worden een aantal dilemmas benoemd die op basis van deze elementen kunnen worden geformuleerd.


Trefwoorden in Nederlands: duurzaamheid, holisme, participatie
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Document bevat samenvatting
Keywords in English: sustainability, holism, participation
Verkenning voor een nieuwe duurzaamheidsgrondslag van de biologische  landbouw