Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Burgt, G.J.H.M. van der. 2010. De hoge potentie van maaimeststoffen: Vervanging van dierlijke mest bij verschillende teelten. Ekoland. 5-2010, p. 10-11.

Aantal pagina's: 2

Soort document: Artikel uit vaktijdschrift

Download full text pdf, 1,1 MB; opent in nieuw venster

Onderdeel van: Maaimeststoffen nieuwe vorm van bemesting

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Ir. G.J.H.M. van der Burgt


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: De hoge potentie van maaimeststoffen: Vervanging van dierlijke mest bij verschillende teelten

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Grasklaver en lucerne zijn aantrekkelijke gewassen in een akkerbouwrotatie vanwege gunstige effecten op de bodemvruchtbaarheid. Met de verkoop van de producten gaat echter een flink deel aan bodemvruchtbaarheid en mineralen het erf af. Door deze 'maaimeststoffen' direct te benutten kan dit voorkomen worden.


Trefwoorden in Nederlands: bemesting, maaimeststoffen, stikstof, zelfvoorziening
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Alleen bibliografische informatie

Title in English: Possibilities of cut-and-carry fertilizers

Abstract / summary in English:

Grass clover and lucerne are attractive arable crops in a rotation because of beneficial effects on soil fertility. However, by selling those products a large part of soil minerals and fertility leaves the farm. By using so-called 'cut-and-carry fertilizers'  this can be prevented.


Keywords in English: fertilization, cut-and-carry fertilizers, nitrogen, self-supply
De hoge potentie van maaimeststoffen