Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Scholberg, J., J.J.M. Staps. 2010. Stikstofbemesting: klaar voor de toekomst?: Minder afhankelijk worden van dierlijke mest. Ekoland. 3-2010, p. 11-13.

Aantal pagina's: 3

Soort document: Artikel uit vaktijdschrift

Download full text pdf, 300 kB; opent in nieuw venster

Onderdeel van: Maaimeststoffen nieuwe vorm van bemesting

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Ing. Sjef J.J.M. Staps


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Stikstofbemesting: klaar voor de toekomst?: Minder afhankelijk worden van dierlijke mest

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Aanscherping van fosfaatnormen en strengere normen voor gebruik van bio-mest vormen een uitdaging voor de bedrijfsvoering. Biodynamisch akkerbouwer Joost van Strien speelt hierop in, in samenwerking met het Louis Bolk Instituut. Centraal staat dan het sluiten van kringlopen, door gebruik van vlinderbloemige maaimeststoffen.


Trefwoorden in Nederlands: vlinderbloemige maaimeststoffen
Stikstofbemesting: klaar voor de toekomst?