Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Vijver, L.P.L. van de, J. de Wit. 2009. Koemelk: Effecten van bewerkingen op gezondheid. Rapport LV78. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 39 p.

Aantal pagina's: 39

Soort document: Rapport

Download full text pdf, 380 kB; opent in nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Dr. ir. Lucy P.L. van de Vijver


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Koemelk: Effecten van bewerkingen op gezondheid

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Een klein percentage van de melk die in Nederland wordt gedronken is onbewerkt. Alle melk die via winkels wordt verkocht wordt in ieder geval gestandaardiseerd en heeft een hittebehandeling (pasteurisatie of sterilisatie) ondergaan en de meeste melk is gehomogeniseerd. Toch zijn er consumenten die juist onbewerkte (rauwe) melk willen drinken, omdat de smaak wordt gewaardeerd of een positieve invloed op de gezondheid wordt verwacht. In deze literatuurstudie is onderzocht welke veranderingen melk ondergaat bij homogenisatie en hittebehandeling en welke gevolgen dit kan hebben voor de gezondheid van mensen. Ondanks de grote hoeveelheid verwijzingen en claims in grijze literatuur is er slechts weinig gedegen en goed gedocumenteerd onderzoek naar de gezondheidseffecten door verhitting en homogenisatie van melk gevonden.


Trefwoorden in Nederlands: onbewerkte melk, hittebehandeling, homogenisatie, allergie, hooikoorts, gezondheid, voedingskwaliteit
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Document bevat samenvatting

Title in English: Cow milk - impact of processing on health

Abstract / summary in English:

A small percentage of the milk consumed in the Netherlands is raw, unprocessed milk. All milk distributed through shops and supermarkets are at least standardized and heat treated (e.g. pasteurized), and most of the consumption milk is homogenized. Yet, some consumers prefer to drink unprocessed, raw milk, because of its taste or expected positive health effect. In this report, the results of a literature research are presented. The changes in the milk as a result of processing and the potential effect of these changes on the health of humans are investigated.


Keywords in English: unprocessed milk, heath treatment, homogenisation, allergies, hay fever, health, nutritional quality
Koemelk: Effecten van bewerkingen op gezondheid