Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Lammerts van Bueren, E.T., C. ter Berg. 2009. Biologisch uitgangsmateriaal voor 2010: Eindrapportage met het advies van de expertgroepen voor het ministerie van LNV. Rapport LT33. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 126 p.

Aantal pagina's: 126

Soort document: Rapport

Download full text pdf, 3,1 MB; opent in nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Coen ter Berg ;
Prof. dr. ir. Edith T. Lammerts van Bueren


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Biologisch uitgangsmateriaal voor 2010: Eindrapportage met het advies van de expertgroepen voor het ministerie van LNV
Biologisch uitgangsmateriaal voor 2010