Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Bestman, M.W.P., J. Wagenaar. 2009. Biologische leghennen: gezond, gezonder, gezondst: De relatie tussen bedrijfsfactoren en diergezondheid. Rapport LD17. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 65 p.

Aantal pagina's: 65

Soort document: Rapport

Download full text pdf, 6,4 MB; opent in nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Ir. Monique W.P. Bestman ;
Ir. Jan-Paul Wagenaar


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Biologische leghennen: gezond, gezonder, gezondst: De relatie tussen bedrijfsfactoren en diergezondheid

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Dit is het verslag van een onderzoek naar de relatie tussen diverse bedrijfsfactoren enerzijds en diergezondheid en –welzijn anderzijds op biologische werkende legpluimveebedrijven. Het onderzoek is uitgevoerd omdat er geen overzicht was van de gezondheidsstatus en pluimveehouders die er problemen mee hadden, handvatten wilden hebben om de gezondheid goed te houden of te bevorderen.


 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Document bevat samenvatting

Title in English: Organic laying hens: healthy, healthier, healthiest

Abstract / summary in English:

This is the report of a study on the relation between several farm factors on the one side and animal health and welfare on the other side in organic laying hens in the Netherlands. The study was done because there was no actual overview of animal health and the farmers were in need of practical clues for maintaining or improving animal health.