Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Bos, M.M., M. Zanen, R. van der Weide, M. Vlaswinkel. 2009. Kennis en ervaring minimale grondbewerking: Verslag van de "FAB-II bodem" bijeenkomst. 35 p.

Aantal pagina's: 35

Soort document: Brochure (klein)

Download full text pdf, 1,6 MB; opent in nieuw venster

Onderdeel van:

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Ir. Marleen Zanen


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Kennis en ervaring minimale grondbewerking: Verslag van de "FAB-II bodem" bijeenkomst

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Maandag 16 februari 2009 vond van 13:00 tot 17:00 de bijeenkomst “Kennis en ervaring minimale grondbewerking” plaats op de proefboerderij van PPO-agv te Westmaas. Na een plenair deel met bijdragen vanuit onderzoek, advies en teeltontwikkelingen werd in discussiegroepen de huidige stand in de praktijk besproken om kennislacunes bloot te leggen. Dit verslag geeft een overzicht van de resultaten en ingangspunten voor vervolgonderzoek en activiteiten.