Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Vijver, L.P.L. van de, R. Hoogenboom, M.A.S. Huber. 2009. Voedselkwaliteit, veiligheid en gezondheid van biologische producten: Update van de literatuur. Rapport GVV08. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 50 p.

Aantal pagina's: 50

Soort document: Rapport

Download full text pdf, 350 kB; opent in nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Machteld A.S. Huber, arts;
Dr. ir. Lucy P.L. van de Vijver


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Voedselkwaliteit, veiligheid en gezondheid van biologische producten: Update van de literatuur

Abstract / samenvatting in Nederlands:

In het kader van het project duurzaamheidprestaties is een overzicht gemaakt van de recente literatuur op het gebied van voedselkwaliteit, voedselveiligheid en gezondheid van biologische producten. Recente literatuur is gezocht in peer-reviewed tijdschriften via verschillende literatuurzoeksystemen. Daarnaast is gebruik gemaakt van een aantal recente rapporten, de proceedings van het 2nd scientific conference of Isofar in Modena en het recent verschenen “Handbook of organic food safety and quality”. Op basis van deze literatuur zijn conclusies getrokken over kwaliteit, veiligheid en gezondheidsaspecten van biologische producten, alsmede over kennishiaten.


Trefwoorden in Nederlands: voedselkwaliteit, veiligheid, gezondheid, vergelijking biologisch en gangbaar, productkwaliteit