Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Eekeren, N.J.M. van, G.J.H.M. van der Burgt, T. Schouten. 2009. Kringlopen sluiten naar 100% biologische mest: Is de afvoer van mest van invloed op de bodemkwaliteit van een melkveebedrijf? Ekoland. 4-2009, p. 14-15.

Aantal pagina's: 2

Soort document: Artikel uit vaktijdschrift

Download full text pdf, 260 kB; opent in nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Ir. G.J.H.M. van der Burgt;
Dr. Ir. Nick J.M. van Eekeren


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Kringlopen sluiten naar 100% biologische mest: Is de afvoer van mest van invloed op de bodemkwaliteit van een melkveebedrijf?

Abstract / samenvatting in Nederlands:

De biologische sector is op weg naar 100% biologische mest. Dat kan alleen maar als de mest op melkveebedrijven meer dan tot nu toe beschikbaar komt voor akker- en tuinbouw. Wat dit betekent voor de bodemkwaliteit onder grasklaver op een melkveebedrijf, is door het Louis Bolk Instituut onderzocht in een langjarige proef op Aver Heino (2001-2007).