Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Burgt, G.J.H.M. van der, N.J.M. van Eekeren. 2009. Kringlopen sluiten met 100% biologische mest. Ekoland. 3-2009, p. 16-17.

Aantal pagina's: 2

Soort document: Artikel uit vaktijdschrift

Download full text pdf, 130 kB; opent in nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Ir. G.J.H.M. van der Burgt;
Dr. Ir. Nick J.M. van Eekeren


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Kringlopen sluiten met 100% biologische mest

Abstract / samenvatting in Nederlands:

De biologische sector is op weg naar 100% biologische mest. Dat kan alleen maar als de aanwezige mest op melkveebedrijven meer dan tot nu toe beschikbaar komt voor de akker- en tuinbouw. Wat dit betekent voor grasklaverproductie en bodemkwaliteit, is door het Louis BolkInstituut onderzocht in een langjarige proef op Aver Heino (2001-2007).