Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Prins, U., L.P.L. van de Vijver, P. Voshol. 2017. Lupine: Een gezond alternatief voor boer en burger. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 8 p.

Aantal pagina's: 8

Soort document: Brochure (klein)

Download full text pdf, 470 kB; opent in nieuw venster

Bestel prijs: €5; bestelnr:2017-003 LbP; nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Ir. Udo Prins ;
Dr. ir. Lucy P.L. van de Vijver;
Dr. Peter Voshol


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Lupine: Een gezond alternatief voor boer en burger

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Korte teelthandleiding voor lupine als consumptiegewas en maatschappelijke redenen om lupine te telen


Trefwoorden in Nederlands: lupine, vleesvervanger,
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Alleen bibliografische informatie

Title in English: Lupine: A healthy alternative for farmer and citizen

Abstract / summary in English:

Short cultivation manual for lupine as consumption crop and societal reasons for growing lupine


Keywords in English: lupine, meat substitute
Lupine: Een gezond alternatief voor boer en burger