Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Osman, A.M., M. Zanen, U. Prins, G.J.H.M. van der Burgt. 2007. Hoe verhogen we de bakkwaliteit van biologische zomertarwe?: Onderzoek naar de relatie tussen bemesting, eiwitgehalte en broodvolume. Ekoland. 5-2007, p. 17-19.

Aantal pagina's: 3

Soort document: Artikel uit vaktijdschrift

Download full text pdf, 160 kB; opent in nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Ir. G.J.H.M. van der Burgt;
Ir. Udo Prins


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Hoe verhogen we de bakkwaliteit van biologische zomertarwe?: Onderzoek naar de relatie tussen bemesting, eiwitgehalte en broodvolume

Abstract / samenvatting in Nederlands:

De maalindustrie vraagt om tarwe met een hoog eiwitgehalte. Om aan de wensen van de markt te voldoen, heeft graancollecteur Agrifirm in 2006 de ondergrens voor bakwaardige tarwe opgetrokken naar 10,5%. In discussies met tarwetelers wordt vaak de vraag gesteld of hoge eiwitgehaltes wel nodig zijn voor het bakken van een mooi biologisch brood. Onderzoek van Louis Bolk Instituut geeft inzicht in de relatie tussen eiwitgehalte en bakkwaliteit.


Trefwoorden in Nederlands: voedingskwaliteit, productkwaliteit
Hoe verhogen we de bakkwaliteit van biologische zomertarwe?