Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Bokhorst, J.G. 2007. Compostering van natuurgras in het gebied van de Drentsche Aa. Rapport LB15. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 22 p.

Aantal pagina's: 22

Soort document: Rapport

Download full text pdf, 11,3 MB; opent in nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Ir. Jan G. Bokhorst


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Compostering van natuurgras in het gebied van de Drentsche Aa

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Met de compostering op de drie locaties langs de Drentsche Aa in 2006 is veel ervaring opgedaan om op een eenvodige wijze met weinig omzettingen een goede compost te krijgen. Niet in alle gevallen verliep het proces nog optimaal en om ook in andere sitaties het proces toe te kunnen passen is nader onderzoek nodig naar eisen aan uitgangsmaterialen, de mileuaspecten en de landbouwkundige waarde van het eindproduct.