Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Zanen, M., W.J.M. Cuijpers. 2008. Hulpmeststoffen: Inzet en werking in de open teelten. Rapport LD14. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 15 p.

Aantal pagina's: 15

Soort document: Rapport

Download full text pdf, 2 MB; opent in nieuw venster

Bestel prijs: €0; bestelnr:LD14; nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Ir. Willemijn J.M. Cuijpers ;
Ir. Marleen Zanen


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Hulpmeststoffen: Inzet en werking in de open teelten

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Deze publicatie is een product vanuit het project Hulpmeststoffen - optimalisering van het gebruik in de biologische akkerbouw en het project Bijzondere Bemesting – kansrijke strategieën voor duurzaam bodemmanagement. In beide projecten is gewerkt aan het onderzoeken van de inzet en het beschikbaar komen van stikstof uit hulpmeststoffen in de biologische akkerbouw en het zoeken naar acceptabele alternatieven voor producten afkomstig uit de gangbare sector.