Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Bloksma, J.R. 2014. Werkboek Gezond Landbouwbedrijf: Inspiratie voor inrichting met samenhang en identiteit. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 88 p.

Aantal pagina's: 88

ISBN/ISSN: 978 90 7402 137 1

Soort document: Boek

Download full text pdf, 5,2 MB; opent in nieuw venster

2e gewijzigde druk 2014. Gedrukte boeken zijn te bestellen à 20€ via www.jokebloksma.nl.


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Werkboek Gezond Landbouwbedrijf: Inspiratie voor inrichting met samenhang en identiteit

Abstract / samenvatting in Nederlands:

In dit inspirerende werkboek vergelijkt Joke Bloksma het boerenbedrijf met een levend organisme: de mens. Zoals in de mens allerlei processen met elkaar samenhangen, vaak zonder dat we dat in de gaten hebben, zo werkt dat bij een bedrijf ook. Aan de hand van de menselijke anatomie en fysiologie, wordt het boerenbedrijf van alle kanten onder de loep genomen. We krijgen zicht op wat met elkaar samenhangt, wat wel en niet (meer) werkt, wat er ontbreekt of te veel is in de gewenste bedrijfssituatie. Hoe kun je vanuit jezelf samenwerken met de wereld om je heen? Hoe krijg je een onderneming met veerkracht? Het gaat dus om veel meer dan alleen een financieel gezond bedrijf. Het gaat om een nieuwe oriëntatie, waarin ‘relaties wederzijds afstemmen’ en ‘identiteit’ sleutelbegrippen zijn.


 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Document bevat samenvatting

Title in English: Workbook Healthy Farm: Inspiration for farming with coherence and identity

Abstract / summary in English:

In this inspiring workbook, Joke Bloksma draws an analogy between farming systems and living organisms, in particular human beings. In human bodies, all kinds of processes are interconnected (of which we are often quite unaware), and the same is true in farming systems. Joke Bloksma analyses the farm from every angle, drawing an analogy with human anatomy and physiology. This way we gain insight into interrelationships, what works and what does not work (or no longer works), what is lacking and what is "too much" in optimal farming practices. How to work together with the environment, with the world around you, starting from your own ideas and identity? How to create a resilient farm? This is about more than just a financially healthy farm. It is a new way of thinking, based on key concepts such as "interactive relations", "coherence" and "identity".


Werkboek Gezond Landbouwbedrijf