Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Zanen, M., J.G. Bokhorst, C. ter Berg, C.J. Koopmans. 2008. Strategieën voor duurzaam bodemmanagement: Ervaringen uit de biologische landbouw. Rapport LD12. Louis Bolk Instituut, Driebergen.


Soort document: Rapport

Download full text pdf, 3,7 MB; opent in nieuw venster

Bestel prijs: €6; bestelnr:LD12; nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Coen ter Berg ;
Ir. Jan G. Bokhorst ;
Dr. ir. Chris J. Koopmans ;
Ir. Marleen Zanen


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Strategieën voor duurzaam bodemmanagement: Ervaringen uit de biologische landbouw

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Deze publicatie is een resultaat van het project Bijzondere Bemesting – kansrijke strategieën voor duurzaam bodemmanagement .Vooruitlopend op beleidsdoelstellingen rondom de verlaging van de mineralen input in de akkerbouw is binnen dit project gezocht naar alternatieve bemestingsstrategieën en de uitwerking van fosfaatevenwichtsbemesting in de praktijk.Een uitgebreid verslag van de onderzoeksresultaten is te bestellen via www.louisbolk.nl onder vermelding van nummer LD13.