Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Hospers-Brands, A.J.T.M. 2006. Veel zilverschurft in pootgoed geeft minder aantasting in oogst. online. Louis Bolk Instituut, Driebergen.


Soort document: Nieuwsbrief

Gerelateerde webpagina of webdocument: www.biokennis.nl/Nieuws/Pages/Veelzilverschurftinpootgoedgeeftminderaantastinginoogst.aspx


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Veel zilverschurft in pootgoed geeft minder aantasting in oogst