Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Nauta, W.J., W.J.M. Cuijpers, J.J.M. Staps, J. Scholberg. 2010. Aanpassing voer vergemakkelijkt de toepassing van pluimveemest: Eerste resultaten van pilotstudies naar effect van biologische fytase positief. Biokennisbericht Bodemvruchtbaarheid #2. Biokennis, Wageningen.

Aantal pagina's: 1

Soort document: Nieuwsbrief

Download full text pdf, 0,65 MB; opent in nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Ir. Willemijn J.M. Cuijpers ;
Dr. ir. Wytze J. Nauta ;
Ing. Sjef J.J.M. Staps


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Aanpassing voer vergemakkelijkt de toepassing van pluimveemest: Eerste resultaten van pilotstudies naar effect van biologische fytase positief

Abstract / samenvatting in Nederlands:

In Nederland zijn er nu ruim 1 miljoen biologische legkippen die jaarlijks bijna 300 miljoen eieren produceren maar ook 25.000 ton mest. De meeste legkippenhouders hebben zelf weinig grond en moeten de mest afvoeren. Het project ‘Kippenmest en Kringloop’ streeft er naar deze mest zo goed mogelijk in te zetten en te benutten binnen de biologische landbouw. Om de mest aantrekkelijker te maken voor bijvoorbeeld de akkerbouw is het belangrijk dat de mestkwaliteit en daarbij met name de verhouding tussen stikstof en fosfaat verbetert. In 2009 en 2010 zijn pilots uitgevoerd om het effect van aanpassingen in het kippenvoer op de mestkwaliteit te onderzoeken.


Trefwoorden in Nederlands: kippenmest, kringloop, akkerbouw, tuinbouw, mestkwaliteit
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Alleen bibliografische informatie

Title in English: Adjustments in feed make utilisation of poultry manure easier: First results of pilotstudies on the effests of organic fytase positive.

Abstract / summary in English:

In the Netherlands more than one million laying hens are kept, producing yearly almost threee hundred million eggs, but also  25.000 tonnes manure. Most poultry farmers have only small areas of land themselves, and have to take away the manure. The project "Poultry manure and cycles" aims at an optimal utilisation of this manure and to use it within the organic sector. In order to make the manure more attractive to arable farmers improvement of manure quality and especially the nitrogen - phosphate ratio is important. In 2009 and 2010 pilots were done in which the effects of adjustments in the poultry feed on manure quality were investigated. 


Keywords in English: poultry manure, cycles, arable farming, horticulture, manure quality
Aanpassing voer vergemakkelijkt de toepassing van pluimveemest: Eerste resultaten van pilotstudies naar effect van biologische fytase positief