Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Deru, J.G.C., N.J.M. van Eekeren, J. de Wit, H. de Boer. 2011. Effect van grassoort en N-bemestingsniveau op productie, beworteling en N-mineraal in de herfst: Veldproef op zandgrond met Engels Raaigras, Kropaar en Rietzwenkgras. Rapport 2011-017 LbD. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 22 p.

Aantal pagina's: 22

Soort document: Rapport

Download full text pdf, 0,67 MB; opent in nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Ir. Joachim G.C. Deru;
Dr. Ir. Nick J.M. van Eekeren


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Effect van grassoort en N-bemestingsniveau op productie, beworteling en N-mineraal in de herfst: Veldproef op zandgrond met Engels Raaigras, Kropaar en Rietzwenkgras

Abstract / samenvatting in Nederlands:

In een veldproef op zandgrond is in 2010 het effect onderzocht van de factoren grassoort (Engels raaigras, Kropaar en Rietzwenkgras) en N-bemesting (200 versus 400 kg N / ha / jaar) op de grasproductie, de N- en P-opbrengst, de beworteling (wortelmassa en wortellengte in vier lagen tussen 0 en 32 cm diepte), en de minerale N-voorraad (0-90 cm) in de herfst.
De algemene bevinding was dat Rietzwenkgras en Kropaar goed produceerden bij een lage N-bemesting. Op grond van de N-voorraad metingen in de herfst leek Rietzwenkgras bovendien in staat efficiënt om te kunnen gaan met een hogere N-gift. Dit werd ondersteund door de metingen aan de beworteling.


Trefwoorden in Nederlands: grasland, beworteling, grasproductie, Engels raaigras, Kropaar, Rietzwenkgras, stikstof efficiency
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Document bevat samenvatting

Title in English: Effect of grass species and N-fertilization level on production, rooting and mineral N in autumn: Field trial on sandy soil with perennial ryegrass, Tall Fescue and Cocksfoot

Abstract / summary in English:

Effect of grass species and N-fertilization level on production, rooting and mineral N in autumn: Field trial on sandy soil with perennial ryegrass, Tall Fescue and Cocksfoot.
Overall, Tall Fescue produced very well at a low N-level and in addition, this species seemed to utilize a higher N fertilization efficiently in terms of residual N in October. The rooting pattern is in line with these findings.


Keywords in English: grassland, rooting, grassproduction, perennial ryegrass, Tall Fescue, Cocksfoot, nitrogen efficiency
Effect van grassoort en N-bemestingsniveau op productie, beworteling en N-mineraal in de herfst: Veldproef op zandgrond met Engels Raaigras, Kropaar en Rietzwenkgras